I Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia

Del 1 al 3 de Desembre

La presentació del Congrés va tindrà lloc el dijous 1 de desembre amb el president de la Societat Catalana de Pedagogia -Institut d’Estudis Catalans, Josep Serentill i Rubio; la degana de la Facultat, Maria Pau Cornadó; el director dels Serveis Territorials, Claudi Vidal; i la regidora Maryama Sall.

La inauguració institucional va tindrà lloc el divendres 2 de desembre a les 09.00h amb el rector de la UdL, Jaume Puy; la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré; l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; i el conseller d’Educació, Josep Gonzalez-Cambray.

En el Transcurs del Congrés, Audiovisuals Data i la col·laboració del Fabricant Belga i3Technologies se’n va sortejar 3 Càmeres Ken-a-Vision entre els participants. I3-Technologies va estar present al Congrés amb els Monitors Tàctils i3TOUCH, Instal·lats per Audiovisuals Data.