LABORATORIS D'IDIOMES

Laboratori de idiomes LAB 100

LAB 100 és un laboratori d’idiomes que consta d’una unitat central, un ordinador per al professor i de tants panells d’àudio amb gravació digital com alumnes tingui l’aula (max.60). El laboratori és controlat pel professor des d’un pràctic i senzill interfície en el vostre ordinador.

Des d’ell podrà comunicar-se amb els alumnes, crear parelles o grups de treball, enviar les activitats o deixar-los treballar individualment en mode biblioteca. Els alumnes des dels seus panells d’àudio podran controlar els arxius d’àudio rebuts, gravar-se i escoltar-se.

Podran treballar en mode autoaprenentatge tot i que el professor no aquest present, oferint major versatilitat a l’alumne a l’aula d’idiomes.

sanako laboratorio de idiomas
clase laboratorio de idiomas sanako

LAB 100 inclou una funció de Podcasting per ajudar els professors a crear material d’aprenentatge digital i posar-lo a disponibilitat dels estudiants. El sistema permet als professors carregar fàcilment el material digitalitzat existent en MP3 o accedir a altres arxius en XARXA. El LAB 100 és una solució IDEAL per a les escoles que busquen una solució d’ensenyament d’idiomes.

Amb la seva qualitat de so excepcional, el LAB 100 ofereix als estudiants l’oportunitat de desenvolupar els seus coneixements de llengües estrangeres en un ambient entretingut i estimulant, que promou l’aprenentatge del llenguatge.

Aquesta versió del LAB 100 ofereix activitats com:

 • Comprensió Oral
 • Enregistrament de Respostes
 • Conversa en Parelles
 • Imitació Model
 • Interpretació Simultània i Consecutiva
 • Aparellament Aleatori
 • Enregistrament Digital de la Resposta de l’Estudiant
 • Exàmens tipus TEST
 • Mobiliari opcional
laboratorio de idiomas

Laboratori d' idiomes STUDY 700

El laboratori d’idiomes STUDY 700 està basat en programari digital i no té maquinari algun. És el més adequat quan es vol adquirir un primer laboratori digital i ja es té ordinadors a l’aula del centre.

Els estudiants van a beneficiar-se de funcions d’aprenentatge d’idiomes, com ara exercicis d’escolta i pràctiques de conversa, mentre que els professors compten amb eines per donar suport i supervisar aquestes activitats.

El STUDY 700 combina potència i senzillesa. És un eficaç laboratori d’idiomes fàcil d’utilitzar i amb una interfície molt intuïtiva. El STUDY 700 té l’opció d’anar agregant els MÒDULS DE STUDY SANAKO per augmentar les activitats d’ensenyament, aprenentatge i gestió d’aula.

aula-laboratio-de-idiomas
laboratorios-idiomas-sanako-pantalla

Amb STUDY 700 podrà:

 • Donar suport i monitoritzar els alumnes en temps real
 • Llançar aplicacions i tasques
 • Ús guiat d’internet
 • Control de l’ordinador de l’estudiant (encendre, apagar, tancar sessió, reiniciar)
 • Enviament d’arxius a diferents sessions per a activitats guiades
 • Enregistrament de la veu de l’estudiant
 • Ampliació amb els mòduls d’estudi SANAKO

Laboratori d'idiomes STUDY 1200

STUDY 1200 és el laboratori d’idiomes digital més complet i potent. El programari s’instal·la en els ordinadors d’alumnes i professor, com en la versió STUDY 700 i no té maquinari. El professor tindrà control total dels ordinadors dels seus estudiants i podrà enviar tasques i activitats d’àudio. També ofereix la possibilitat d’eines basades en text com a missatges de text i xat.

Noves formes d’aprenentatge i interacció a l’aula demanen noves formes de controlar l’activitat de l’alumne. El programari d’aprenentatge d’idiomes manté als professors en ferm control de l’activitat d’aprenentatge amb un pack d’eines de gestió d’aules com el control de la navegació web, ennegrir les pantalles dels alumnes, bloquejar ratolins i teclats per focalitzar l’atenció dels alumnes.

STUDY 1200 proporciona als professors un gran nombre de mètodes d’avaluació de l’alumne i de seguiment del seu progrés. La utilització d’activitats escrites, d’escolta, enregistrament i d’internet estimulen els alumnes a la utilització de les seves habilitats lingüístiques orals i escrites. També es poden guardar els resultats per a una comparació posterior de manera que el professor i els alumnes poden seguir el seu progrés

sanako-aula-idiomas
pantalla-aulas-idiomas
 • comprensió Oral
 • Activitats de Conversa
 • Enregistrament de la Veu de l’alumne
 • Gràfic de Veu
 • Pràctica de Lectura
 • Imitació de Model
 • Ampliació amb els mòduls d’estudi SANAKO
 • Monitorització de l’alumne en temps Real
 • Control dels Pc’s dels Alumnes
 • Navegació WEB Controlada
 • Obrir Aplicacions i Arxius per als Alumnes
 • Ampliació amb mòduls estudi SANAKO

Moduls STUDY

Distribució de Vídeo

Permet al professor transferir vídeo als alumnes. Els alumnes poden no només veure tots alhora el vídeo, sinó treballar cada un de forma individual amb ell i al seu ritme.

Mòdul d'examinació

És una valuosa eina per ajudar els professors a preparar exàmens als alumnes.

Mòdul de Votació

els professors poden realitzar preguntes per determinar, sobre la marxa, el compromís dels estudiants o la comprensió d’un tema.

Mòdul Lite Recorder

Eina digital que ofereix als estudiants l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats d’idiomes, tant dins com fora de l’aula.