Política de privacitat

0.DEFINICIONS

AUDIOVISUALS DATA, S.L., amb número CIF B61444402 i domicili en C / Enginy, 17 – 08840 Viladecans (Barcelona), és societat propietària del portal.

Política de privacitat

Termes o document que proporciona el propietari d’un portal web per explicar i determinar l’ús, les normes i les pràctiques de seguretat que realitza l’empresa per garantir el manteniment de la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació personal que recull dels seus usuaris, titulars de dades, a través del lloc web.

Portal

La pàgina web ubicada al llocs d’internet www.avd-pro.com

Usuari

La persona, física o jurídica, que accedeix i utilitza el portal.

1.AVÍS LEGAL

El present Avís legal regula l’ús del servei del web www.avd-pro.com propietat de AUDIOVISUALS DATA, S.L. amb domicili social C / Enginy, 17 – 08840 Viladecans (Barcelona) amb CIF B61444402 i que posa a la disposició dels usuaris d’internet.

L’ús del lloc web atribueix la condició d’usuari de la web (ara en endavant, «usuari») i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix que el usuari accedeix al web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot patir modificacions.

En aquest sentit, AUDIOVISUALS DATA, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web.

2. CONDICIONS D'ACCÉS A L'WEB

El web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre AUDIOVISUALS DATA, S.L. i els seus clients o interessats a través d’internet. A més, a través del lloc web, AUDIOVISUALS DATA, S.L. pot sol·licitar i recollir dades de caràcter personal.

3.ÚS DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2007 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari també es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que AUDIOVISUALS DATA, S.L. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinària o programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AUDIOVISUALS DATA, S.L. pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web i d’aquesta Política de Privacitat.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al web estan protegits per la legislació espanyola de propietat intel·lectual, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i escrit dels seus propietaris, és a dir, de AUDIOVISUALS DATA, SL

4. CONTINGUTS DEL WEB

Els continguts del lloc web són posats a la disposició de l’usuari per AUDIOVISUALS DATA, S.L. com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera AUDIOVISUALS DATA, S.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició del lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i guardar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

5. ENLLAÇOS

El web www.avd-pro.com pot incloure, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d’internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest web. Tals enllaços tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es troben.

Per tant, en aquests casos, AUDIOVISUALS DATA, S.L. no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i / o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany .

6.PROTECCIÓ DE DADES

A l’efecte del que es disposa a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, AUDIOVISUALS DATA, S.L. informa a l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients.

L’usuari té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a AUDIOVISUALS DATA, S.L. amb domicili a C / Enginy, 17 – 08840 Viladecans (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

L’accés a les dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte, així mateix, a una obligació de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com el Reial Decret 1720/2007 en el seu desenvolupament.

En cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, l’usuari es compromet a comunicar-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999.

Així mateix, aquest consentiment no s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

Aquestes dades podran ser utilitzats també per remetre informació referent als serveis de AUDIOVISUALS DATA, S.L.

7.XARXES SOCIALS

En referència als enllaços web estableix als perfils de AUDIOVISUALS DATA, S.L. a les diferents xarxes socials, us informem que AUDIOVISUALS DATA, S.L. és el prestador de serveis de Serveis de la Societat de la Informació conforme l’article 10 de la LSSI, sent la informació subministrada en aquesta web extensible als nomenats perfils.

AUDIOVISUALS DATA, S.L. no serà responsable de:

Les conseqüències derivades del mal ús dels continguts del web duts a terme pels usuaris, fins i tot els enllaços a les xarxes socials.
La veracitat o autenticitat de les dades subministrades pels usuaris a fer ús de les esmentades xarxes socials. AUDIOVISUALS DATA, S.L. no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar de la introducció de dades falses o incorrectes

8. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que el web i qualsevol programari utilitzat en connexió amb aquest que contingui informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés de AUDIOVISUALS DATA, S.L., l’usuari no podrà modificar, llogar, vendre, prestar, copiar, reproduir, distribuir, crear o transmetre treballs derivats basats en el portal o en el seu contingut. L’usuari no podrà connectar el portal amb cap altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcional accés a terceres parts al portal.

AUDIOVISUALS DATA, S.L. no atorga cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal i el seu contingut.

9.PUBLICITAT

Al lloc web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats.

Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

AUDIOVISUALS DATA, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pugui contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

10.RESPONSABILITAT

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AUDIOVISUALS DATA, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions; fet que queda sotmès per aquesta Política de privadesa o per la llei.

RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS AL PORTAL

AUDIOVISUALS DATA, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

RESPONSABILITAT DE LA QUALITAT DEL SERVEI I CONTINGUTS

L’accés al portal no implica l’obligació per part de AUDIOVISUALS DATA, S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

AUDIOVISUALS DATA, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

11.LEGISLACIÓ APLICABLE

La present Política de Privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i AUDIOVISUALS DATA, S.L. acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

12.CONTACTE

Si tinguessis qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta política de privacitat, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.